Hitachi Yutaki S och Yutaki M

Artikelnummer: Se produktblad

Inverter luft-vatten värmepumpar - energibesparande lösningar för nya och existerande byggnader.

Hitachi Inverter värmepumpar kan kopplas till alla konventionella lågtemperaturradiatorer, golvvärmesystem, konvektorer och varmvattenberedare - skräddarsytt efter dina behov.

Monoblock - Yutaki M Inverter

Med Yutaki M Inverter luft-vattenvärmepump kan vi konsekvent möta efterfrågan på effektiva värmesystem för nya och befintliga byggnader. Naturligtvis används den berömda Hitachi inverterteknologin. Högt COP även vid låga utomhustemperaturer med vattentemperaturer som kan varieras mellan +20°C - +55°C. Andra värmesystem kan kopplas ihop med Yutaki M tack vare möjligheten att styra flera separata värmekretsar (bivalent drift). Den kan också anslutas till en varmvattenberedare.

 

Split - Yutaki S Inverter

Vår mycket effektiva Yutaki S Inverter luft-vattenvärmepump kan ersätta ett konventionellt värmesystem helt eller användas tillsammans med en
befintlig värmesystemslösning beroende på dina behov. Den värmer tillförlitligt vid låga omgivningstemperaturer med högt COP och kan även reglera rumstemperatur under sommaren. Den matar lågtemperaturradiatorer, golvvärme eller blandade system beroende på individuella behov. Det är också möjligt att ansluta systemet till solfångare och elvärme som standard.Temperaturer upp till 60°C kan nås i det fall värmepumpen endast är inkopplad mot en värmekrets (monovalent drift). Även denna modell kan anslutas till en varmvattenberedare.

 

För mer info och teknisk data läs vårt produktblad.

» Produktblad Hitach Yutaki M och Yutaki S

» Handbok för installation och användning Yutaki M

» Handbok för installation och användning Yutaki S

» Driftmanual för rumstermostat

» Installationsguide för rumstermostat